Kompilacje niestabilne zostały przeniesione do wersji deweloperskich Mirandy na:

Unstable builds were moved to Miranda's development packs at:

http://www.miranda-im.org/development/

Jeśli szukasz / If you are looking for: crashrpt-0.0.0.3.zip